© Copyright (c) 2015 scoalagimnazialasatumare.ro
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SATU MARE
MISIUNEA  ŞCOLII ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢARE PROPRIU - ZIS CONŢINUTURILE EDUCAŢIONALE TRANSMISE ELEVILOR TREBUIE SĂ FACĂ APEL LA EXPERIENŢA LOR DE VIAŢĂ, TREBUIE SĂ STIMULEZE ADAPTAREA ACESTORA LA O SOCIETATE IN CONTINUĂ SCHIMBARE ŞI INTEGRAREA EFICIENTĂ ÎN PLAN PROFESIONAL ŞI SOCIAL. MISIUNEA ŞCOLII NOASTRE CONSTĂ ÎN ASIGURAREA UNEI EDUCAŢII DE CALITATE BAZATĂ PE IDENTIFICAREA ŞI ARMONIZAREA DIFERITELOR CATEGORII DE CERINŢE ALE BENEFICIARILOR  EDUCAŢIEI CU RESURSELE ŞCOLII ÎN VEDEREA INTEGRĂRII ELEVILOR ÎN PLAN SCOCIAL PENTRU A DEVENI CETĂŢENI ACTIVI ŞI RESPONSABILI DEPLIN CONŞTIENŢI DE PROPRIA LOR VALOARE.