Scurt istoric al comunei Satu Mare Comuna Satu Mare este situată în podișul Sucevei în bazinul mijlociu al râului Suceava, având ca vecini : la nord - comuna Dornești, la nord- est  - comuna Bălcăuți, la est - comuna Grănicești, la sud-vest- orașul Milișăuți, la vest - municipiul Rădăuți. Prima atestare documentară este menționată în anul 1582 ca sat la apa Sucevei din ocolul Bădeuților. Abia după anul 1785, sub dominația imperiului austro-ungar, odată cu secularizarea moșiilor mănăstirești, comuna Satu Mare devine de sine stătătoare. După anul 1835 autoritățile austriece colonizează și împroprietăresc cu teren agricol în Satu Mare populație de etnie germană, iar în apropiere, la cca 4 Km distanță, ia ființă satul Țibeni cu      coloniști unguri. După începerea celui de-al doilea război mondial nemții și ungurii din comună se repatriază în masă, locul lor fiind luat de populația românească. În cadrul comunei, ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura, o mică parte sunt angajați la cele două fabrici recent înființate și  o parte sunt plecaţi la muncă în străinătate.
Şcoala Gimnazială Satu Mare Învățământul în sat  a fost introdus în perioada în care satul era locuit de populație germană; în anul 1821 s-a dat în folosință primul local de școală cu 4 săli de clasă, local în care se găsea și locuința directorului, care  în 1848 a fost transformată în grădiniță. În 1963 au fost executate lucrări de reparații și cu această ocazie s-a facut o extindere cu încă 4 săli de clasă.  În 1970 începe construcția unui nou local cu 9 săli de clasă, în locul unde până în 1944 a funcționat școala de fete cu regim de internat. La înființare a funcționat ca ”Școala cu clasele I-IV”, din 1912 a fost transformată în ”Școala cu clasele I-VII”, în 1963 s-a transformat în ”Școala cu clasele I-VIII”  până în 1983, apoi în ”Școala cu clasele I-X” până în 1990, după care s-a revenit la ”Școala cu clasele I-VIII” iar în prezent  ”Școala Gimnazială Satu Mare”. De la înființare  au frecventat cursurile elevi din localitate și din împrejurimi, atât de origine română cât și germană. Școala Gimnazială Satu Mare  beneficiază de 13 săli de clasă: 5 clase pentru învăţământul primar şi 8 clase pentru învăţământul gimnazial; 1 laborator fizică - chimie; 2 săli de grădiniţă; 1 sală amenajată pentru Programul “Lapte şi corn”; 2 săli pentru profesori; 1 minisală de sport; 1 CDI (primul din județ); 2 grupuri sanitare interioare și 1 grup sanitar exterior. Elevii au acces, în perioada programului de școală, la terenul de sport modern aflat în vecinătatea școlii. Învăţământul se desfăşoară în două schimburi.
Şcoala Gimnazială Ţibeni Prima clădire a şcolii din Ţibeni a fost construită din lemn în anul 1821 de către comunitatea locală, majoritar maghiară. În anul 1892 s-a dat în folosinţă un nou local de şcoală, din cărămidă, cu 5 săli de clasă şi locuinţă pentru director. Clădirea a fost parţial distrusă în timpul primului război mondial, fiind refăcută în 1921. Imediat după încheierea celui de al doilea război mondial, într-o sală de clasă a funcţionat biserica ortodoxă, deoarece clădirea bisericii catolice din sat era închisă, nemaiexistând enoriaşi de rit catolic; populaţia maghiară a emigrat în masă în 1941.    Curentul electric a fost introdus în şcoală în 1960. Între anii 1978-1980 s-a ridicat încă un corp de clădire cu 4 săli de clasă.    De-a lungul anilor şcoala a avut diferite denumiri : „Şcoala primară mixtă”, „Şcoala elementară ciclu I”, „Şcoala de 7 ani”, „Şcoala generală de 8 clase”, „Şcoala cu clasele I-VIII Ţibeni”, iar în prezent ”Școala Gimnazială Țibeni”.    Primele documente privind populaţia şcolară datează din anul şcolar 1943/1944 când erau înscrişi 295 de elevi.    Şcoala Gimnazială Ţibeni beneficiază de 9 săli de clasă: 5 clase pentru învăţământul primar şi 4 clase pentru învăţământul gimnazial; 1 cabinet informatică; 2 săli de grădiniţă; 1 sală amenajată pentru Programul “Lapte şi corn”; 1 cancelarie; 1 cabinet metodic pentru învățători; 1 bibliotecă fără sală de lectură; 1 grup sanitar exterior. Învăţământul se desfăşoară într-un singur schimb.
      © Copyright (c) 2015 scoalagimnazialasatumare.ro
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SATU MARE