© Copyright (c) 2015 scoalagimnazialasatumare.ro
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SATU MARE
  COMPARTIMENTUL  DE  SECRETARIAT: -   Secretar  – Stanciuc Genoveva COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL: -   Contabil  – Lupancu Nicoleta   COMPARTIMENTUL  NEDIDACTIC -   Muncitori de întreţinere-fochiști – Donisan Constantin, Colibaba Ștefănel și Duceac Constantin -   Îngrijitoare – Lupancu Brîndusa, Moscal Silvia, Voiașciuc Aurica și Pleșca Rodica   CENTRU DE DOCUMENTARE SI INFORMARE (C.D.I.) prof. Huțuleac Carmen și prof. Croitor Andreea Adelina